Proč zvolit moji kancelář?

Jsem si vědoma, že v rodinných sporech nejde jen o právní záležitosti, které musíte řešit, Rozumím tomu, že rozpad manželství ovlivňuje všechny aspekty vašeho života. Může pro vás být obtížné čelit událostem, které v takové době přicházejí. Je však důležité si uvědomit, že každý problém má své řešení a východisko. Pomohu vám porozumět situaci, ve které se nacházíte, zjistit, jaké máte v rámci práva možnosti, dovést vás k nejlepšímu rozhodnutí a nabídnout vám efektivní právní pomoc. 

Na rodinné právo se úzce specializuji od začátku své advokátní praxe. Mojí snahou je vyřešit rozvod či jiný rodinně právní spor tak, aby stávající rodinné vazby zůstaly pokud možno zachovány a účastníci si udrželi vzájemný respekt a úctu. Preferuji formu dohody účastníků. Zdlouhavá a konfliktní soudní řízení nebývají tím nejlepším řešením, zejména pokud máte děti. Věřím, že ačkoli neexistuje nic takového jako bezbolestný rozvod, je možné emoční zátěž a citové trauma zmírnit.

Snažím se, aby moji klienti věděli o všech možnostech, které jim soudní a mimosoudního jednání nabízí. Podporuji konstruktivní, nekonfrontační řešení, avšak pokud je to třeba, uplatňuji práva svých klientů i ve složitých soudních řízeních. Mojí snahou je dosáhnout potřebného výsledku co nejrychleji a s co nejmenší emoční zátěží. Poskytnu vám konzultace, připravím listiny, zastoupím u soudního jednání.

Provedu Vás složitými rodinně právními případy jako například:

  • Rozvodové řízení, ať již formou rozvodu nesporného nebo komplikovaným sporným rozvodem
  • Majetkové vztahy a vypořádání společného jmění manželů po rozvodu manželství
  • Úprava vyživovací povinnosti k nezletilým i zletilým dětem
  • Úprava styku rodičů s dětmi
  • Určení nebo popření otcovství

Rozvod nebo rozchod může být značně nákladný – emocionálně i finančně. Včasná rada a podpora vám pomohou zvolit správní přístup a efektivně vyřešit problémy, kterým čelíte.

Řešení je možná snadnější, než si myslíte.